Less landing
ENGLISH ▼
X

תנאים והגבלות למיליוני יצרנים | תנאי שימוש

אנא ראה להלן את התנאים וההגבלות האחרונים של מיליון יצרנים ("תנאי השימוש").

אנא קרא בעיון תנאים אלה. גישה ושימוש במוצרים של מיליון יצרנים ("מוצרים"), שירותי מיליון יצרנים ("שירותים"), ואתר מיליון יצרנים https://MillionMakers.com/ ("אתר") או כל תת-תחום (ים) כלול, כולל כל אחד מתוכניו, מותנה בהסכמתך לתנאים אלה. עליך לקרוא, להסכים ולקבל את כל התנאים הכלולים בתנאים אלה. על ידי יצירת חשבון, או על ידי שימוש או ביקור באתר שלנו או במוצרים או בשירותים שלך, אתה מחויב לתנאים אלה ואתה מציין את הסכמתך המתמשכת לתנאים אלה.

חשבון מיליון היוצרים שלך

  אם אתה יוצר חשבון באתר, אתה אחראי לשמירה על אבטחת חשבונך, ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון ולכל פעולות אחרות שנעשות בקשר לחשבון. אתה מסכים לספק ולתחזק מידע מדויק, עדכני ומלא, כולל פרטי ההתקשרות שלך לקבלת הודעות ותקשורת אחרת מאתנו ופרטי התשלום שלך. אינך רשאי להשתמש במידע כוזב או מטעה בקשר לחשבונך, או לסחור על שם או מוניטין של אחרים, ומיליון יצרנים רשאים לשנות או להסיר כל מידע שלדעתו אינו הולם או בלתי חוקי, או עלול לחשוף מיליון יצרנים לטענות של צד שלישי. אתה מסכים כי אנו עשויים לנקוט בצעדים לאימות הדיוק של המידע שמסרת לנו.

 

  אתה אחראי לנקוט בצעדים סבירים לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה שלך. עליך להודיע ​​באופן מיידי למיליוני יצרנים על כל שימוש לא מורשה במידע שלך, בחשבונך או בכל הפרת אבטחה אחרת. מיליון יצרנים לא יהיו אחראים למעשים או מחדלים כלשהם על ידך, לרבות נזקים מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה ממעשים או מחדלים כאלה.

אחריות המשתמשים של MillionMakers, מוצרים ו / או שירותים

  הגישה שלך ל- "MillionMakers.com", וכל השימוש שלך באתר, במוצרים ו / או בשירותים חייבים להיות חוקיים ועליהם לעמוד בכל התנאים, וכל הסכם אחר בינך לבין מיליון יצרנים ו / או פתרונות MM. INC ו / או מיליון יצרני LLC ו / או MM LLC ו / או מיליון יצרני פתרונות INC ו / או MM בע"מ. ו / או מיליון יצרנים בע"מ.
  בעת גישה או שימוש באתר "MillionMakers.com", מוצרים ו / או שירותים, עליך להתנהג בצורה אזרחית ומכבדת בכל עת. אנו אוסרים במפורש על כל שימוש באתר, במוצרים ו / או בשירותים, ואתה מסכים שלא להשתמש באתר, לאף אחד מהבאים:
 • עיסוק בהתנהלות שתהווה עבירה פלילית, שתוליד אחריות אזרחית או תפר בדרך אחרת כל חוק או תקנה של עיר, מדינה, לאום או בינלאומי שלא יצליחו לעמוד בפרוטוקול האינטרנט המקובל.
 • תקשורת, העברה או פרסום של חומר המוגן בזכויות יוצרים או בבעלות אחרת של צד ג 'אלא אם כן אתה הבעלים של זכויות היוצרים או שיש לך הרשאת הבעלים לפרסם אותו.
 • תקשורת, העברה או פרסום של חומר המגלה סודות מסחריים, אלא אם כן אתה הבעלים של אותם או שיש לך רשות הבעלים.
 • תקשורת, העברה או פרסום של חומר הפוגע בכל זכות קניין רוחני, פרטיות או פרסום של אחר.
 • ניסיון להפריע בדרך כלשהי לאתר, או לרשתות או לאבטחת הרשת שלנו, או ניסיון להשתמש באתרנו כדי להשיג גישה בלתי מורשית לכל מערכת מחשב אחרת.
 • גישה לנתונים שאינם מיועדים עבורך, או כניסה לשרת או לחשבון, שאינם מורשים לגשת אליהם.
 • ניסיון לחקור, לסרוק או לבדוק את הפגיעות של מערכת או רשת או להפר אמצעי אבטחה או אימות ללא אישור מתאים (או להצליח בניסיון כזה)
 • ניסיון להפריע או להפריע להפעלת האתר, המוצרים ו / או השירותים, או אספקת השירותים שלנו לכל משתמש אחר באתר, ספק האירוח שלנו או הרשת שלנו, לרבות, ללא הגבלה, באמצעות הגשת נגיף לאתר, העמסת יתר, "הצפה", "הפצצת דואר" או "התרסקות" האתר.

בנוסף, אם אתה מפעיל חשבון, תורם לחשבון, מפרסם חומר לאתר, מפרסם קישורים באתר, או בדרך אחרת הופך חומר לזמין באמצעות האתר (כל חומר כזה, "תוכן"), אתה האחראי הבלעדי עבור התוכן של כל הנזק והנזקים הנובעים מאותו תוכן. זה המקרה ללא קשר לשאלה אם התוכן המדובר מהווה טקסט, גרפיקה, קובץ שמע או תוכנת מחשב. על ידי הפיכת תוכן לזמין, אתה מצהיר ומתחייב כי:

 • ההורדה, ההעתקה והשימוש בתוכן לא יפגעו בזכויות הקנייניות, לרבות אך לא רק בזכויות היוצרים, הפטנטים, הסימנים המסחריים או הסודות המסחריים, של צד שלישי כלשהו.
 • אם למעסיק שלך יש זכויות לקניין רוחני שאתה יוצר, קיבלת (i) אישור בכתב מהמעסיק שלך לפרסם או להגיש את התוכן לרשותך, כולל אך לא רק תוכנה כלשהי, או (ii) הבטחת מהמעסיק שלך כתב ויתור בכתב באשר לכל הזכויות בתוכן או בתוכו.
 • עמדת במלואה ברישיונות צד שלישי הנוגעים לתוכן, ועשית את כל הדברים הדרושים כדי לעבור בהצלחה למשתמשי הקצה כל התנאים הנדרשים.
 • התוכן אינו מכיל או מתקין וירוסים, תולעים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאניים או תוכן מזיק או הרסני אחר.
 • התוכן אינו דואר זבל ואינו מכיל תוכן מסחרי לא מוסרי או לא רצוי שנועד להניע תנועה לאתרי צד ג 'או להגביר את דירוג מנועי החיפוש באתרי צד ג', או להמשך פעולות לא אתיות או בלתי חוקיות (כגון התחזות) או להטעות את הנמענים כ למקור החומר (כגון זיוף).
 • התוכן אינו מגונה, הוצאת דיבה, שנאה או התנגדות גזעית או אתנית, ואינו מפר את זכויות הפרטיות או הפרסום של צד ג 'כלשהו.

אם תמחק תוכן, מיליון יצרנים ישתמשו במאמצים סבירים כדי להסיר אותם מהאתר ומהשרתים שלנו, אך אתה מאשר שלא ייתכן שמטמון או הפניות לתוכן יהיו זמינים לציבור באופן מיידי.

אתה אחראי לנקוט באמצעי זהירות במידת הצורך כדי להגן על עצמך ועל מערכות המחשב שלך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ותוכן מזיק או הרסני אחר. מיליון יצרנים ינקטו באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע העברת תוכן מזיק ממערכות הטכנולוגיה שלה למערכות הטכנולוגיה שלך.

יצרני מיליון מתנערים מכל אחריות בגין כל נזק או נזק הנובעים מגישתך או השימוש שלך באתר, במוצרים ו / או בשירותים, או בגישה או בשימוש באתרים שאינם יוצרי מיליון.

למיליוני מקבלי הזכות (אם כי לא המחויבות) לסרב או להסיר כל תוכן שלדעתם של מיליון יצרני צוות סביר, מפר את כל מדיניות מקבלי מיליון או שהוא בדרך כלשהי מזיק או מעורר התנגדות, או (ii) מסיים או מכחיש גישה לאתר, למוצרים ו / או לשירותים ולשימושם, לכל אדם מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי של מיליון יצרנים.

אגרות ותשלומים

ברכישת מוצרים ו / או שירותים, אתה מסכים לשלם למיליוני יצרנים ו / או MM Solutions INC ו / או מיליון Makers LLC ו / או MM LLC ו / או מיליון Makers Solutions INC ו / או MM LTD. ו / או מיליון יצרנים בע"מ. עלות ראשונית / עמלות ודמי מנוי שנתיים שצוינו עבור מוצר או שירות כזה. התשלומים יתבצעו החל מהיום הראשון שבו נרשמת למוצר ו / או שירותים, והם יכוסו לתקופה חודשית, רבעונית, חצי שנתית או שנתית, כפי שצוין בעת ​​ההרשמה ולשלם עבור דמי חידוש עם.

תצורות ומחירי האתר, המוצרים ו / או השירותים כפופים לשינויים בכל עת, ומיליון יצרנים יהיו רשאים בכל עת לשנות תצורות, עמלות, מחירים והצעות מחיר, ובלבד שלא יחולו שינויים במחיר החלים על אתה במהלך תקופת מנוי, וייכנס לתוקף רק לאחר מיליון יצרנים והסכמת על הארכה, שדרוג או חידוש תקופת המנוי. אתה מסכים לכל שינוי כזה אם אינך מתנגד בכתב למיליוני יצרנים תוך שלושה (3) ימי עסקים ממועד קבלת הודעה על מיליון יצרנים, או חשבונית, המשלבת או מכריזה על שכר הטרחה ו / או המחיר. כל המחירים אינם כוללים, ותשלם את כל המסים, החובות, ההיטלים או העמלות, או חיובים דומים אחרים המוטלים על יצרני מיליון או על עצמך על ידי כל רשות מיסים (למעט מיסים המוטלים על הכנסות מיליון יצרנים), הקשורים להזמנתך, אלא אם כן סיפקת למיליוני יצרני אישור מכירה חוזר או פטור מתאים למיקום המסירה, שהוא המיקום בו נעשה שימוש או ביצוע המוצרים ו / או השירותים. במקרה של שינויים בחוק כך שיוטל מס שאינו בר-הפעלה עם עלייה כתוצאה מכך בעלויות של מיליוני יצרני אספקת המוצרים ו / או השירותים, לפיהם ובמידה כזו מיליון יצרנים רשאים להעלות את מחיריהם. בהתאם ובדיעבד.

שימוש בתכנים, בתוכנות, ביישומים, בשירותים ובחומרים של צד שלישי

מיליון יצרנים לא בדקו, ואינם יכולים לסקור, את כל החומר, כולל תוכנת מחשב, שפורסמו באתר, ולכן אינם יכולים להיות אחראים לתוכן, השימוש או ההשפעות של אותו חומר. על ידי הפעלת האתר, מיליון יצרנים אינם מייצגים או רומזים כי הם תומכים בחומר שפורסם שם, או שהם סבורים כי חומר כזה מדויק, שימושי או אינו מזיק. האתר עשוי להכיל תוכן פוגעני, מגונה או מטריד אחרת, כמו גם תוכן המכיל אי דיוקים טכניים, טעויות דפוס ושגיאות אחרות. האתר עשוי להכיל גם חומר המפר את זכויות הפרטיות או הפרסום, או פוגע בקניין הרוחני ובזכויות קנייניות אחרות, של צדדים שלישיים, או שההורדה, ההעתקה או השימוש בהם כפופים לתנאים ולהגבלות נוספים, כאמור או לא מוסבר. מיליון יצרנים מתנערים מכל אחריות לכל נזק ו / או נזק הנובע משימוש או הורדה של פרסומים של גורמים אחרים באתר.

תוכן שפורסם באתרים אחרים

לא סקרנו ואיננו יכולים לסקור את כל החומר, כולל תוכנת מחשב, שהועמד לרשות האתרים ודפי האינטרנט שאליהם קישור MillionMakers.com, וקישור זה ל- MillionMakers.com. ל- Million Makers אין כל שליטה על אותם אתרים ודפי אינטרנט שאינם Million Makers ואינה אחראית לתוכנם או לשימוש בהם. על ידי קישור לאתר או לדף אינטרנט שאינו יוצר מיליון, Million Makers אינו מייצג או מרמז שהוא תומך באתר או בדף אינטרנט כזה.

הפרת זכויות יוצרים

מכיוון ש-Million Makers דורשת מאחרים לכבד את זכויות הקניין הרוחני שלה, היא מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שחומר שנמצא באתר או מקושר אליו מפר את זכויות היוצרים שלך, אתה מוזמן להודיע ​​למיליון יוצרים בכתובת [מוגן בדוא"ל] מיליון יצרנים יגיבו, ככל יכולתם, לכל ההודעות הללו, לרבות כנדרש או מתאים על ידי הסרת החומר המפר או השבתת כל הקישורים לחומר המפר. על מנת להביא לידיעתנו חומר המפר זכויות יוצרים, אנא שלח לנו דוא"ל, עליך לספק לסוכן ה-DMCA שלנו את המידע הבא:

(א) חתימה אלקטרונית או פיזית של מי שהוסמך לפעול בשם בעל היצירה המוגנת בזכויות יוצרים;

(ב) זיהוי של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים והמיקום באתר היצירה המפרה לכאורה;

(ג) הצהרה בכתב כי אתה מאמין בתום לב כי השימוש במחלוקת אינו מורשה על ידי הבעלים, סוכנו או החוק;

(ד) שמך ופרטי יצירת הקשר שלך, כולל מספר טלפון וכתובת דוא"ל; ו

(ה) הצהרה על ידך כי המידע הנ"ל בהודעתך מדויק, וכפוף לעונש שקר, כי אתה הבעלים של זכויות היוצרים או מורשה לפעול בשם בעל זכויות היוצרים.

פרטי הקשר של סוכן ה-DMCA שלנו להודעה על תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים בארה"ב הוא: MM Solutions Inc., דוא"ל: [מוגן בדוא"ל]

במקרה של משתמש שעשוי להפר או להפר שוב ושוב את זכויות היוצרים או זכויות הקניין הרוחני האחרות של מיליון יצרנים או אחרים, מיליון יצרנים רשאים, לפי שיקול דעתם, להפסיק או לשלול גישה לאתר, למוצרים ו / או להשתמש בו ושימוש בו. שירותים. במקרה של סיום כאמור, למיליוני מקבלי לא תהיה כל חובה לספק החזר כספי של כל הסכום ששולם בעבר למקיני מיליון לאף אדם בגין סיום כזה.

סימנים מסחריים

מיליון יצרנים, הלוגו של מיליון יצרנים וכל שאר הסימנים המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה והלוגו המשמשים בקשר לאתר, למוצרים ולשירותים, הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של מיליון יצרנים או נותני רישיון מיליון. סימני מסחר אחרים, סימני שירות, גרפיקה ולוגו המשמשים בקשר לאתר, למוצרים ולשירותים, עשויים להיות סימני המסחר של צדדים שלישיים אחרים, ובמקרה זה רישיון כזה הוא לטובתנו ובשימושם הבלעדי, אלא אם כן צוין אחרת, או יכול להיות הרכוש של בעליהם בהתאמה. השימוש שלך באתר אינו מעניק לך שום זכות או רישיון להעתיק או לעשות שימוש אחר במיליוני יצרנים או בסימני מסחר של צד שלישי. כמו כן, אינך מעניק שום זכות או רישיון לשכפל או להשתמש בדרך אחרת באף אחד מסימני המסחר, סימני השירות, הגרפיקה ו / או הלוגו שלך, אלא אם כן אתה מורשה במפורש.

סיום

אתה יכול לסיים את ההסכם שלך ולסגור את חשבונך עם מיליון מייקרים בכל עת, החל מהיום האחרון של תקופת המנוי שלך, על ידי שליחת אימייל אל [מוגן בדוא"ל] Million Makers רשאית להפסיק את מערכת היחסים שלה איתך, או להפסיק או להשעות את הנגישות לאתר, למוצרים ו/או לשירותים בכל עת, לרבות שימוש בתוכנה כלשהי,

 • אם אתה מפר תנאים אלה ו / או כל הסכם אחר עם מיליון יצרנים;
 • אם מיליון יצרנים חושדים באופן סביר שאתה משתמש באתר, במוצרים ו / או בשירותים כדי להפר את החוק או להפר זכויות צד ג ';
 • אם מיליון יצרנים חושדים באופן סביר שאתה מנסה לנצל באופן לא הוגן או לעשות שימוש לרעה במדיניות של מיליון יצרנים;
 • אם מיליון יצרנים חושדים באופן סביר שאתה משתמש באתר, במוצרים ו / או בשירותים במרמה, או שמישהו או שירותים הניתנים לך משמשים צד ג 'במרמה;
 • אם אינך משלם סכומים כלשהם המגיעים למיליון יצרנים;
 • אתה מפר כל חוק ותקנה חלים. עם סיום חשבון מיליון היצרנים שלך מהסיבות לעיל, לא יהיה החזר עמלות ותישלל גישה לאתר, למוצרים ו / או לשירותים, כולל כל נתוניו.

מיליון יצרנים רשאים לסיים כל הסכם וגישה לחשבונך, אם השירותים או כל חלק ממנו, אינם זמינים עוד כחוק בתחום השיפוט שלך, או שאינם קיימים עוד מבחינה מסחרית, על פי שיקול דעתם הבלעדי של יצרני מיליון.

אם אתה סבור שמיליון יצרנים לא הצליחו לבצע או שהשירותים לקויים, עליך להודיע ​​על כך למיליוני יצרנים בכתב ולאפשר לשלושים (30) יום למיליון יצרנים לרפא את הפגם. אם מיליון יצרנים מרפאים את הפגם בתקופת ריפוי זו, מיליון יצרנים לא יהיו ברירת מחדל ולא יוכלו לשאת באחריות לכל נזק ו / או הפסד בקשר למחדל שכזה. אם מיליון יצרנים לא ריפאו את הפגם בתוך תקופת ריפוי זו, אתה רשאי לסיים את המנוי בתוקף מיידי, בהתראה בכתב למיליון יצרנים.

שינויים בתוכן, במוצרים ובשירותים

התצורות והמפרטים של האתר, כולל ללא הגבלה את כל התוכן הקיים, המוצרים והשירותים ניתנים לתיקון ו / או לעדכון מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי של מיליון יצרנים. אתה מחויב לכל שינוי או עדכון שכזה, אלא אם כן שינויים כאלה מקטינים באופן מהותי את הפונקציונליות ואת הערך של האתר, המוצרים ו / או השירותים.

הגבלת אחריות של מיליון יצרנים, ספקיה ומעניקי רישיונה

מיליון יצרנים מתחייבים ללקוחות מיליון יצרנים של מוצרים ו / או שירותים בתשלום, בתנאי שלקוחות כאלה שילמו את כל העמלות המגיעות, ואינם מחדלים אחרת כל התחייבות כלפי מיליון יצרנים, זמינות של המוצרים ו / או השירותים ("זמן עבודה") של תשעים ושמונה אחוזים (98%) לחודש. אם מסיבה המיוחסת אך ורק למיליוני יצרני זמן הפעילות אינו מתקיים, מיליון יצרנים אינם מחויבים בתשלום כלשהו של "נזקים מחוסלים", המוצרים ו / או השירותים אינם נגישים בניגוד לזמן הפעילות. אתה מסכים שיהיה קשה לקבוע את סכום הנזק שייגרם לך אם זמן הפעילות לא יתמלא. כמו כן, אתה מסכים כי לוח הזמנים לפיצויים לעיל לא יביא לנזקים מחוסלים כלשהם שיביאו לכל סוג של הפסד אפשרי ולסכום ההפסד שלך בפועל. עם זאת, אם המוצרים ו / או השירותים אינם זמינים עבורך מסיבה המיוחסת אך ורק למיליוני יצרנים לתקופה מתמשכת של חמישה (5) ימים ומעלה, תוכל לסיים את הסכמתך בכתב בתוקף מיידי, ותוכל לבקש החזרת דמי ששילמתם על ידכם הקשורים למוצרים ו / או שירותים שאינם זמינים, באופן יחסי את תקופת ההסכם שנותרה ללא שימוש.

מיליון יצרנים ומעניקי הרישיון שלה אינם מתחייבים או מצהירים כלשהם ביחס לאתר, למוצרים ולשירותים, או לכל אתר מקושר או לתוכנו, לרבות התוכן, המידע והחומרים המצויים בו או דיוקו, שלמותו או עדכניותו של התוכן. , מידע וחומרים. כמו כן, איננו מתחייבים או מצהירים כי גישתך לאתר, למוצרים ו / או לשירותים שלך או לשימוש בהם, או לאתר מקושר כלשהו תהיה ללא הפרעה או נטולת שגיאות או מחדלים, כי פגמים יתוקנו, או שהאתר, המוצרים. , ו / או שירותים, או כל אתר מקושר נקי מוירוסי מחשב או רכיבים מזיקים אחרים. אנו לא לוקחים על עצמנו כל אחריות, ולא נהיה אחראים לכל נזק, או לווירוסים העלולים להדביק, את ציוד המחשב שלך או רכוש אחר בגלל השימוש שלך במוצרים או בשירותים, או בגישה שלך לשימוש, או גלישה שלך ב- אתר, או הורדתך או העלאתם של כל תוכן מהאתר או לאתרו. אם אינך מרוצה מהאתר, התרופה היחידה שלך היא להפסיק את השימוש באתר.

אין עצות, תוצאות או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, שהושגו על ידך ממיליוני יצרנים, או דרך האתר, לא יצור אחריות כלשהי שלא נעשתה במפורש בזאת. Million Makers אינה בהכרח תומכת, תומכת, סנקציה, מעודדת או מסכימה עם תוכן כלשהו או תוכן משתמש כלשהו, ​​או כל דעה, המלצה, תוכן, קישור, נתונים או עצה המובעים או משתמעים מכך, ומיליון יצרנים מתנערים במפורש מכל אחריות שהיא חיבור לתוכן משתמשים ולכל תוכן אחר, חומרים או מידע הזמין באתר, במוצרים ו / או בשירותים, שנוצרו או הועברו על ידי משתמשים או צדדים שלישיים אחרים.

שים לב שחלק מתחומי השיפוט עשויים שלא להתיר את החרגת האחריות המשתמעת, לכן ייתכן שחלק מההחרגות לעיל אינן חלות עליך. בדוק בחוקים המקומיים שלך אם קיימים מגבלות או מגבלות הנוגעות להכללת האחריות המשתמעת.

הגבלת אחריותם של מיליון יצרנים, ספקיה ומעניקי הרישיון שלה

בשום פנים ואופן לא יהיה צד כלשהו, ​​חברות הבת והשלוחות שלו, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים או הסוכנים שלהם, ונציגים אחרים, אחראים לכל נזק עקיף, תוצאתי, אגבי, מיוחד או ענישה, כולל אך לא מוגבל לאובדן רווחים, הפרעה עסקית, בין אם בחוזה או בעוולה, לרבות רשלנות, הנובעת בדרך כלשהי מהשימוש באתר, במוצרים, בשירותים ו / או בתכניהם, או בכל אתר היפר-קישור, גם אם צד כזה מפורש יעוץ לו של נזקים כאלה. למעט נזקים הקשורים להפרת קניין רוחני מוכחת או הודאה כחוק שנגרמה על ידי מוצרים ו / או שירותים כפי שהם נמסרו על ידי צד ללא כל תוכן של צד שלישי, בשום מקרה אחריותו של צד לא תעלה על הסכומים הכוללים שקיבלו מיליון יוצרים ממך במהלך תקופת שתים-עשרה (12) החודשים מיד לפני המועד בו התרחשו הנזקים לראשונה.

הצהרותיך ואחריותך

אתה מצהיר ומתחייב כי השימוש שלך באתר, במוצרים ו / או בשירותים יהיה בהתאם לכל הסכם בינך לבין מיליון יצרנים, יצרני מיליון. מדיניות הפרטיות , תנאים אלה ועם כל החוקים והתקנות הרלוונטיים, לרבות ללא הגבלה כל חוקים ותקנות מקומיים במדינתך, במדינתך, בעירך או באזור ממשלתי אחר, הנוגעים להתנהלות מקוונת ולתכנים מקובלים, ובכלל כל החוקים הרלוונטיים בנוגע להעברת טכני נתונים המיוצאים מהמדינה בה אתה מתגורר, ועם כל מדיניות או תנאים והגבלות רלוונטיים אחרים.

שיפוי

בכפוף למגבלות המפורטות בזאת, הצדדים מסכימים להגן, לשפות ולהחזיק זה את זה באין מפגע, כולל חברות הבת והשלוחות שלה, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים או הסוכנים שלהם, ונציגים אחרים, מכל וכל נגד כל התביעות, ההפסדים, נזקים, התחייבויות ועלויות (כולל אך לא מוגבלים לשכר טרחת עורכי דין סביר והוצאות משפט), הנובעים, הקשורים או קשורים ל:

 • הפרה מהותית של תנאים אלה, או כל הסכם בין הצדדים, או
 • כל טענה כי כל מידע וחומר (כולל כל תוכן) מפר את זכויותיו של צד ג 'כלשהו.

אתה מבין ומסכים לכך, על ידי שימוש במוצרים ו / או בשירותים, אתה האחראי הבלעדי לכל נתונים, כולל מידע המאפשר זיהוי אישי, שנאסף או מעובד באמצעות המוצרים ו / או השירותים שלנו. תוכלו להגן, לשפות ולהחזיק מיליון יצרנים ללא נזק, ללא כל מגבלה, בגין כל הנזקים הקשורים להפרות (לכאורה) של חוקי פרטיות כלשהם באמצעות שימוש במוצרים ו / או שירותים על פי חשבונכם.

שונות

כל צד יעשה ביטוח הולם בכדי לכסות את סיכוניו להלן, לרבות אך לא רק ביטוח אחריות כללי ו / או מוצר. בכל הנוגע לאבטחתם, סודיותם ושלמותם של נתונים, כל צד אחראי לשמור על אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים להגנה על נתונים המעובדים במערכות שלהם ובמערכות צד ג 'הנמצאות בשימוש על ידי הצד המעורב.

מיליון יצרנים לא יהיו אחראים לכל עיכוב בביצוע או אי ביצוע כל התחייבויותיה כלפיך שנגרמו על ידי אירועים שאינם בשליטתה הסבירה.

מיליון יצרנים יודיעו לך בכתב באופן מיידי על הסיבות לעיכוב או להפסקה (ומשך הזמן הסביר) וינקטו בכל הצעדים הסבירים בכדי להתגבר על העיכוב או ההפסקה.

שפת הבוררות תהיה אנגלית. כל פסק דין, פסק דין או הסדר שיינתנו במסגרת בוררות מסוג זה רשאים להיכנס על ידי כל צד לצו אכיפה על ידי כל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת.

אם חלק כלשהו בתנאים אלה נקבע כפסול או בלתי ניתן לאכיפה, חלק זה יתפרש כמשקף את כוונתם המקורית של הצדדים, והחלקים הנותרים יישארו בתוקף מלא. ויתור של כל אחד מהצדדים על כל מונח או תנאי של תנאים אלה או כל הפרה שלהם, בכל מקרה שהוא אחד, לא יוותר על תנאי או תנאי כאמור או על כל הפרה שלאחר מכן. אתה רשאי להקצות את זכויותיך על פי תנאים אלה רק לכל צד אשר מסכים לתנאי זה בכתב, ומסכים להיות מחויב אליו. מיליון יצרנים רשאים להקצות את זכויותיה על פי תנאים אלה על פי שיקול דעתם הבלעדי. תנאים אלה יחייבו ויתממשו לטובת הצדדים, יורשיהם ומטלותיהם המותרות. אתה מסכים שלא מתקיימים בינך לבינינו שום יחסי מיזם משותף, שותפות, עבודה או סוכנות כתוצאה מהתנאים, או מהשימוש שלך באתר, במוצרים ו / או בשירותים.

הערה מיוחדת על ילדים

האתר אינו מיועד או מיועד לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 16, ואין לרכוש את המוצרים והשירותים שלנו על ידי ילדים מתחת לגיל 16. איננו אוספים בכוונה מידע אישי ממבקרים מתחת לגיל 16. אם אתה מתחת לגיל 16, אינך רשאי להגיש לנו מידע אישי כלשהו. אם אתה מתחת לגיל 16, עליך להשתמש באתר רק בהסכמת הורה או אפוטרופוס.

 

הערה* כמדיניות, איננו חולקים או מוכרים את נתוני לקוחנו עם צד שלישי כלשהו, ​​אלא אם כן מעובדים בשירות המעובד באמצעות השותפים, השותפים, ספקי השירות שלנו. פרטיך נשמרים בסודיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.